dr inż. Adam Grześkowiak
Vademecum nawożenia czyli zbiór podstawowych, praktycznych informacji o nawożeniu
Spis Treści
V. Obliczanie ceny czystego składnika w nawozach
pojedynczych i wieloskładnikowych
V.2. Obliczanie ceny składników pokarmowych w
nawozach wieloskładnikowych

V.1. Obliczanie ceny składników pokarmowych w nawozach jednoskładnikowych
[w przykładowych obliczeniach uwzględniono ceny brutto z 10 tygodnia (marzec) 2013 r.]

W magazynie nawozowym znajdował się następujący asortyment nawozów:

nawozy azotowe:

  • Siarczan Amonu 21% N i 24% S w cenie 950 zł/t;
  • saletra amonowa 34% N w cenie 1 470 zł/t;
  • Saletrzak 27% N i 4% MgO w cenie 1 285 zł/t;
  • mocznik 46% N w cenie 1 750 zł/t.

Przykład: jeżeli saletra amonowa zawiera 34% N, to znaczy, że w 1 tonie nawozu jest 340 kg azotu (N). Tona nawozu, czyli 340 kg N kosztuje 1 470 zł, czyli 1 kg N kosztuje 1 470 zł: 340 kg = 4,32 zł. Tak wylicza się cenę 1 kg czystego składnika w każdym nawozie jednoskładnikowym. 1 kg N w moczniku kosztuje 3,80 zł a w Saletrzaku – 4,64 zł. Saletrzak zawiera magnez, który kosztuje szacunkowo 0,80 zł za 1 kg, czyli wartość magnezu w tym nawozie: 4% = 40 kg w 1 t x 0,80 zł = 32 zł. W Saletrzaku płacimy za azot 1 285 zł – 32 zł za magnez = 1 253 zł: 270 kg N = 4,64 zł za 1 kg N. W siarczanie amonu trudniej wycenić wartość bardzo dobrze rozpuszczalnej i przyswajalnej siarki, której w każdej tonie jest 240 kg. Pominięto więc kalkulację ceny azotu z siarczanu amonu, ponieważ ten nawóz jest często w pierwszej kolejności traktowany jako nawóz siarkowy, a nie azotowy. Cena 1 kg azotu wynosi od 3,80 do 4,64 zł, średnio: 3,80 + 4,32 + 4,64 = 12,76: 3 = 4,25 zł.

nawozy fosforowe:

  • superfosfat prosty granulowany 19% P2O5 w cenie 1 020 zł/t (1 020 zł: 190 kg = 5,37 zł).
Od wielu lat niedostępny jest na rynku superfosfat potrójny (46% P2O5), a superfosfatu wzbogaconego lub z częściowo rozłożonych fosforytów nie powinno się porównywać z nawozami dobrze rozpuszczalnymi w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, choć cena za 1 kg fosforu nie jest niższa jak w superfosfacie prostym. Cena 1 kg fosforu wynosi średnio: 5,37 zł.

nawozy potasowe:

  • sól potasowa 60% K2O w cenie 1 960 zł/t;
  • siarczan potasu 50% K2O w cenie 2 550 zł/t.

1 kg potasu w formie (soli potasowej) chlorkowej kosztuje: 1 960 zł: 600 kg = 3,27 zł, natomiast w (siarczanie potasu) siarczanowej kosztuje (2 550 zł: 500 kg) = 5,10 zł.

Ze względu na zróżnicowaną cenę magnezu w formie węglanowej (wapno magnezowe, dolomit nawozowy, magnezyt) można przyjąć cenę 0,80 zł za 1 kg MgO, który w formie siarczanu magnezu jest wielokrotnie droższy.

Cena siarki w formie rozpuszczalnej w wodzie kształtuje się na poziomie około 2 zł/kg S. Najdroższym składnikiem jest fosfor (średnio 5,37 zł/kg P2O5), tańszym azot (średnio 4,25 zł/kg N), następnie potas (średnio 3,27 zł/kg K2O), siarka (około 2 zł/kg S lub 0,80 zł za 1 kg SO3) i magnez (średnio 0,80 zł/kg MgO).

V. Obliczanie ceny czystego składnika w nawozach
pojedynczych i wieloskładnikowych
V.2. Obliczanie ceny składników pokarmowych w
nawozach wieloskładnikowych
Spis Treści