dr inż. Adam Grześkowiak
Vademecum nawożenia czyli zbiór podstawowych, praktycznych informacji o nawożeniu
Spis Treści
V.1. Obliczanie ceny składników pokarmowych w
nawozach jednoskładnikowych
VI. Charakterystyka nawozów GRUPY AZOTY
VI.1. Nawozy azotowe

V.2. Obliczanie ceny składników pokarmowych w nawozach wieloskładnikowych

W magazynie nawozowym oferowane są nawozy wieloskładnikowe:

  • Polidap® [NP(S) 18-46-(5)], czyli fosforan amonu w cenie 2 380 zł/t;
  • Polifoska 8® [NPK(S) 8-24-24(9)] w cenie 2 190 zł/t;
  • Nawóz wieloskładnikowy [NPK 4-12-12] w cenie 1 220 zł/t.

W pierwszym etapie obliczamy ile zapłacilibyśmy za taką samą ilość składników w nawozach jednoskładnikowych:

Polidap® 18% N i 46% P2O5, czyli w 1 tonie zawiera 180 kg N i 460 P2O5 kg = 180 kg N x 4,25 zł/kg (średnia cena azotu wyliczona z nawozów jednoskładnikowych) = 765,00 zł + 460 kg P2O5 x 5,37 zł/kg (średnia cena fosforu wyliczona z nawozów jednoskładnikowych) = 2 470,20, czyli razem 3 235,20 zł, a cena PolidapU® wynosi 2 380 zł/t.

Jaka jest różnica procentowa ceny nawozu wieloskładnikowego względem cen średnich dla najpopularniejszych nawozów jednoskładnikowych?

Wartość 3 235,20 zł stanowi 100%, a ile stanowi cena 2 380 zł
3 235,20 zł - 100%
2 380 zł - X%,
X = 2 380 x 100% : 3 235,20 = 73,6%, czyli za Polidap zapłacimy 73,6% ceny nawozów pojedynczych, to jest o 100% - 73,6% = 26,4% mniej jak w nawozach jednoskładnikowych.

W drugim etapie obliczamy ceny poszczególnych składników w nawozie wieloskładnikowym.
Za 1 kg azotu płaci się w Polidapie®
4,25 zł x 0,736 = 3,13 zł,
a 1 kg P2O5 – 5,37 zł x 0,736 = 3,95 zł,
gdzie 4,25 zł i 5,37 zł to średnia cena azotu i fosforu w popularnych nawozach pojedynczych, a współczynnik 0,736 to zamieniona wartość procentowa, ponieważ 100% stanowi 1 to 73,6% wynosi 0,736.

Podobnie oblicza się ceny składników w nawozie wieloskładnikowym, na przykład w Polifosce® 8 [NPK(S) 8-24-24-(9)] - zawierającej w 1 tonie 80 kg N, 240 kg P2O5 i 240 kg K2O = 80 kg N x 4,25 zł = 340,00 zł + 240 kg P2O5 x 5,37 zł = 1 288,80 zł + 240 kg K2O x 3,27 zł = 784,80 zł, razem 2 413,60 zł, a cena nawozu wynosi 2 190 zł/t. Zapłacić należy o:

2 190 zł x 100% : 2 413,60 zł = 90,7%, czyli (100% - 90,7%) o 9,3% mniej jak w pojedynczych nawozach.

W Polifosce® 8

1 kg N kosztuje 4,25 zł x 0,903 = 3,84 zł,
1 kg P2O5 5,37 zł x 0,903 = 4,85 zł,
1 kg K2O 3,27 zł x 0,903 = 2,95 zł.

W nawozie wieloskładnikowym (mieszanina nawozów prostych) o składzie NPK 4-12-12 jest 40 kg N, 120 kg P2O5 i 120 kg K2O. Za taką ilość składników w nawozach pojedynczych należałoby zapłacić 40 kg N x 4,25 zł = 170,00 zł + 120 kg P2O5 x 5,37 zł = 644,40 zł + 120 kg K2O x 3,27 zł = 392,40 zł, razem 1 206,80 zł, natomiast cena tego nawozu wieloskładnikowego wynosi 1 220 zł/t. Za zawarte w tym nawozie składniki płaci się więc 1 1206,80 zł x 100% : 1 220 zł = 99,8%, to jest o 0,2% mniej jak w nawozach pojedynczych, a o 9,1% więcej jak w dwukrotnie bardziej skoncentrowanej Polifosce® 8.

1 kg azotu kosztuje 4,25 zł x 0,998 = 4,24 zł,
1 kg P2O5 5,37 zł x 0,998 = 5,36 zł,
1 kg K2O 3,27 zł x 0,998 = 3,26 zł.

Taki sposób obliczeń umożliwia dokładne określenie ceny każdego składnika w poszczególnych nawozach wieloskładnikowych i wybranie nawozu dobrego oraz relatywnie taniego. Należy pamiętać, że wysokoskoncentrowane nawozy wieloskładnikowe, o najwyższej przyswajalności składników oraz stałym składzie poszczególnych granul są minimum o 10-20% bardziej efektywne w porównaniu z nawozami prostymi, pojedynczymi lub mieszankami nawozów prostych, produkowanych na bazie częściowo przetworzonego fosforytu. Niestety ostatnio na naszym rynku pojawiło się wiele nawozów o bardzo niskiej przyswajalności (informacja o rozpuszczalności składników znajduje się tylko na worku), gdzie ich działanie nawozowe nie przekracza najczęściej 40% działania nawozów na bazie fosforanu amonu – Polidapu®, Polifosek® i Polimagu® S.

Nie ten nawóz jest tani, którego cena 1 tony jest niska, a ten, w którym cena za 1 kg NPK jest niska, dlatego decyzja zakupu nawozu powinna być poprzedzona analizą cen.

Obliczyć cenę nawozu za czysty składnik jest bardzo łatwo. Na stronie internetowej www.nawozy.eu lub www.agrolicznik.pl, www.polifoska.pl jest kalkulator wyliczający ceny składników pokarmowych w nawozach wieloskładnikowych. Praktycznie w każdym punkcie sprzedaży nawozów możliwe jest wyliczenie ceny czystego składnika, a różnice te są nawet dwukrotne. Ten argument powinien skłonić do dokładnego liczenia rzeczywistej ceny nawozu, czyli ceny czystego składnika.

Korzystanie z bogatej oferty nawozów na rynku krajowym powinno być poprzedzone analizą cen, a również należy uwzględnić właściwości fizyczne i chemiczne nawozu, głównie przyswajalność składników pokarmowych, koszty transportu, przechowywania i możliwość równomiernego i precyzyjnego stosowania. Nie należy płacić za masę nawozu, a za przyswajalne składniki pokarmowe zawarte w dobrym nawozie.

V.1. Obliczanie ceny składników pokarmowych w
nawozach jednoskładnikowych
VI. Charakterystyka nawozów GRUPY AZOTY
VI.1. Nawozy azotowe
Spis Treści