dr inż. Adam Grześkowiak
Vademecum nawożenia czyli zbiór podstawowych, praktycznych informacji o nawożeniu
Spis Treści
6.3.a. Charakterystyka kompleksowych
nawozów wieloskładnikowych
VI.3.c. Nawozy wieloskładnikowe uniwersalne

6.3. Nawozy wieloskładnikowe
VI.3.b. Polidap® - fosforan amonu

Polidap® – nawóz wieloskładnikowy, kompleksowy NP(S) 18-46-(5)
Polidap® to nawóz o równomiernych, szarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polidap® zawiera 18% azotu (N) w formie amonowej i 46% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego oraz 41% fosforu rozpuszczalnego w wodzie. Polidap® zawiera 5% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

Polidap® Light – nawóz wieloskładnikowy, kompleksowy NP(S) 14-34-(17)
Nawóz o równomiernych, szarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polidap® Light zawiera 14% azotu (N) w formie amonowej i 34% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno- i dwuamonowego, a także 28% rozpuszczalnego w wodzie. Polidap® Light zawiera 17% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

STOSOWANIE: Polidap® i Polidap® Light może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polidap® i Polidap® Light zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując Polidap® i Polidap® Light przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawozy te można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime.
Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.
Polidap® i Polidap® Light można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

6.3.a. Charakterystyka kompleksowych
nawozów wieloskładnikowych
VI.3.c. Nawozy wieloskładnikowe uniwersalne
Spis Treści