dr inż. Adam Grześkowiak
Vademecum nawożenia czyli zbiór podstawowych, praktycznych informacji o nawożeniu
Spis Treści
VI.3.b. Polidap® - fosforan amonu wieloskładnikowe VI.3.d. Nawozy wieloskładnikowe wiosenne

6.3. Nawozy wieloskładnikowe
VI.3.c. Nawozy wieloskładnikowe uniwersalne do stosowania jesienią i wiosną, przedsiewnie i pogłównie

Polifoska® 4 – nawóz kompleksowy NPK(MgS) 4-12-32-(2-9)
Polifoska® 4 to nawóz o równomiernych, jasnoszarych do ciemnoszarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 90%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® 4 zawiera 4% azotu (N) w formie amonowej, 12% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego oraz 10% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 32% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

STOSOWANIE: Polifoskę® 4 zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie), w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

Polifoska® 5 – nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)
Polifoska® 5 jest nawozem o równomiernych, jasnoszarych do ciemnoszarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® 5 zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 15% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a także 13% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 2% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

STOSOWANIE: Polifoskę® 5 można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę® 5 zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak.

Polifoska® 6 – nawóz kompleksowy NPK(S) 6-20-30-(7)
Polifoska® 6, nawóz o równomiernych, jasnoszarych do ciemnoszarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® 6 zawiera 6% azotu (N) w formie amonowej, 20% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a także 17% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

STOSOWANIE: Nawóz ten zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Polifoskę®6 zaleca się stosować na gleby ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak, a także pod zboża, gdy zbierana jest słoma.

Polifoska® 8 – nawóz kompleksowy NPKS 8-24-24-(9)
Polifoska® 8 to nawóz o równomiernych, jasnoszarych do ciemnoszarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® 8 zawiera 8% azotu (N) w formie amonowej, 24% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego oraz 21% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

STOSOWANIE: Polifoskę® 8 można stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego oraz szczególnie pod zboża, gdy przyoruje się słomę.

Polifoska® M – nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-16-24-(4-7)
Polifoska® M jest nawozem o równomiernych, jasnoszarych do ciemnoszarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,95-1,05 kg/dm3. Polifoska® M zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 16% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego oraz 14% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 24% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 4% magnezu (MgO) całkowitego, w formie węglanu i 7% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnej w wodzie, w formie siarczanu.

STOSOWANIE: Polifoskę® M zaleca się stosować pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny strączkowe, przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie, w pierwszej kolejności na gleby ubogie w magnez i potas – najczęściej gleby lekkie, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny magnezo i potasolubne takie jak: burak cukrowy, ziemniak, owies, kukurydza, rośliny strączkowe i rzepak.

Polifoska® Petroplon – nawóz kompleksowy NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1
Polifoska® Petroplon, nawóz o równomiernych jasnoszarych do ciemnoszarych granulach, klasa ziarnowa 2-5 mm, co najmniej 92%. Granule powlekane, nie zbrylające się trwale. Gęstość nasypowa: 0,9-1,0 kg/dm3. Polifoska® Petroplon zawiera 5% azotu (N) w formie amonowej, 10% fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, czyli przyswajalnego w formie fosforanu jedno i dwuamonowego, a także 8% rozpuszczalnego w wodzie. Nawóz zawiera 30% potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie, w formie chlorku potasu, czyli soli potasowej, 3% magnezu (MgO) całkowitego w formie węglanu i 9% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie, w formie siarczanu. Zawiera także 0,1% boru (B) całkowitego.

STOSOWANIE: Polifoskę® Petroplon zaleca się stosować w pierwszej kolejności pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka, tak w uprawie na oborniku jak i bez obornika. Stosować także pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie. Pod zboża i trawy w uprawie polowej oraz na użytkach zielonych stosować w ograniczonych dawkach, do 400 kg/ha. Polifoskę® Petroplon zaleca się stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas oraz bor.
Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawozy wieloskładnikowe uniwersalne, takie jak: Polifoska® 4, Polifoska® 5, Polifoska® 6, Polifoska® 8, Polifoska® M i Polifoska® Petroplon przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawozy te można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

Wyżej wymienione Polifoski® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, Salmagiem®, a w dowolnym czasie z solą potasową.

VI.3.b. Polidap® - fosforan amonu wieloskładnikowe VI.3.d. Nawozy wieloskładnikowe wiosenne
Spis Treści