dr inż. Adam Grześkowiak
Vademecum nawożenia czyli zbiór podstawowych, praktycznych informacji o nawożeniu
Spis Treści
VI.3.d. Nawozy wieloskładnikowe wiosenne VII. Nawożenie roślin uprawnych
VII.1. Wprowadzenie

VI.4. Przechowywanie nawozów azotowych

Nawozy azotowe takie jak saletra amonowa i saletrzaki oraz mocznik łatwo chłoną wodę z powietrza, szczególnie w warunkach dużej wilgotności powietrza, dlatego wymagają wyjątkowo starannego przechowywania.

Saletrę amonową i Saletrzaki należy przechowywać w suchych i czystych pomieszczeniach, o podłożu izolującym od wilgoci. Worki 50 kg należy układać poziomo, warstwami, na suchej, gładkiej i twardej powierzchni, najwyżej do wysokości 12 warstw saletry amonowej, oraz 10 warstw saletrzaków. Nawozy w big-bagach i na paletach należy przechowywać w dwóch warstwach. Odległość od ścian powinna wynosić co najmniej 0,2 metra, a od urządzeń grzejnych co najmniej 1,0 metr. Worki uszkodzone należy składować osobno.

Wielkość jednej pryzmy nie może przekraczać 30 ton, a odległość między pryzmami powinna wynosić co najmniej 1 metr. W jednym pomieszczeniu nie wolno przechowywać więcej niż 300 ton saletry amonowej.

By saletra amonowa z GRUPY AZOTY była nawozem bezpiecznym, producenci gwarantują że zawiera ona co najwyżej 0,3% wody, niską porowatość oraz minimalne zanieczyszczenia.

Takie parametry saletry amonowej oraz jej wyrównana granulacja, a także brak pyłów, ułatwiają utrzymanie optymalnych właściwości nawozu podczas przechowywania, gwarantują jego dobrą sypkość, a w konsekwencji umożliwiają równomierny wysiew nawozu. Te specyficzne cechy współdecydują o tak wysokiej efektywności działania saletry amonowej.

VI.3.d. Nawozy wieloskładnikowe wiosenne VII. Nawożenie roślin uprawnych
VII.1. Wprowadzenie
Spis Treści